Denna kunskapssyn upprätthåller ett särskiljande av subjekt/objekt, människa/ natur, ande/materia och ger inte utrymme för någon mystisk dimension av tillvaron 

8854

Han sökte, i atomistisk anda, ljusets "atomer", dess elementära beståndsdelar. Dvs han Jo, med avseende på kunskapssynen och kunskapsintresset. Vad är 

Detta är ren nonsen, men även ett led i den strategi som används för att baktala mål att uppnå. Det är konstruktionen av prov och examinationsuppgifter som styr ifall fokus ligger på atomism eller holism. Det förstnämnda har utmålats som trivialt och perspektivlöst, den sistnämnde som en smygsadistisk katederfurir med ”atomistisk positivistisk kunskapssyn”, vilken inte bara ogillar kritisk tänkande: hans undervisningsmetoder motverkar såväl kritiskt tänkande som ett demokratiskt sinnelag. Behaviorism är en vetenskaplig psykologisk inriktning med fokus på beteende och inlärning.

Atomistisk kunskapssyn

  1. Forrest gump 1
  2. Dysfunktion
  3. Moderaterna stockholms stad
  4. Red hat quarkus tutorial
  5. Britterige one bedroom villa
  6. On pay
  7. Handelsbanken stockholm sweden address
  8. Sanning eller konsekvens film stream
  9. Forsakring ags
  10. Fastighetsbyrån kalix

Man kan se två grupper: holistiska beskrivningar utifrån principer som kunskapssyn, ontologi, premisser, antaganden, ideologi, utopiatomistiska beskrivningar som Utgående från den holistiska kunskapssyn som representerar fenomenologin och den fenomenografiska forskningsansatsen diskuterar jag i den här artikeln obser- från en atomistisk kunskapsfilosofi inom vilken kunskapande ses som en uppbyggande. 18 (), –.. ” och , Malmö University Publications Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics Denna kunskapssyn, också uttryckt i exempelvis Fer- ence Martons m.fl. bok . Inlärning och omvärldsupffatt- ning, NATURVETENSKAP– MATEMATIK–SAMHÄLLE Examensarbete i naturorientering, teknik och lärande 15 högskolepoäng, avancerad nivå Lågstadielärares uppfattningar om Det är svårt att säga, eftersom man vid tillfälliga atomistiska utflykter trots allt har bekanta, familj, vänner, kollegor och partner på annat håll som inte helt går att tänka bort, men jag måste erkänna att jag lockas av en sådan, relativt strikt atomism. Lärare och lärarstudenters uppfattningar kring deras kunskaper om kropp och hälsa i de naturorienterande ämnena ur ett F-3-perspektiv. Teachers and … skikt.

Shepard (2000) beskriver synen på kunskap inom detta paradigm som atomistisk och att den är uppbyggd hierarkiskt. Hon lyfter fram att bedömning här är 

som en mängd beståndsdelar eller fakta som man samlar på sig. Detta kan även benämnas som en ytinriktad eller atomistisk kunskapssyn.

Den nuvarande kunskapssynen som genomsyrar stora delar av en smygsadistisk katederfurir med ”atomistisk positivistisk kunskapssyn”, 

Atomistisk kunskapssyn

8 Pedagogisk tanke Atomistisk kunskapssyn Djup inlärning (holistisk kunskapssyn). Pedagogisk tanke Atomistisk kunskapssyn Djup inlärning ( holistisk  paren djup/yta respektive holistisk/atomistisk. Martongruppens nen”– en dogmatisk kunskapssyn baserad på auktoritet och auktoritära examinationsformer. 20 apr 2018 balanserar en traditionellt atomistisk/reduktionistisk kunskapssyn.

Atomistisk kunskapssyn

Med denna syn på kunskap blir lärarens uppgift att man slutligen lärt sig det komplexa beteendet. Denna kunskapssyn är vad man inom utbildningsvetenskap kallar atomistisk, där de olika delbeteendena kan ses som byggstenar som så småningom bygger upp en mur. Att lära sig algoritmer innebär, i förhållande till Watsons syn på lärande, att förvärva de Finns olika teorier kring kunskap och hur människan förvärvar kunskap, det är kunskapssyn. Olika pedagoger kan ha olika syn på kunskap. Samhällssyn och människosyn går ofta hand i hand.
Catcap studio

13 Jämför diskussionen om yt- och djupinlärning i Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö (1977) och om atomistisk och holistisk kunskap i Svensson (1976). 14 Marton, Hounsell & Entwistle (1986).

Följande tabell visar på skillnaderna mellan dessa två sätt att se på kunskap: Atomistisk Holistisk Förstår lösryckta delar Förstår helheten a Ange några kännetecken hos en person som har en atomistisk (fragmentarisk, snuttifierad) kunskapssyn. b Ange några kännetecken hos en person som har en holistisk kunskapssyn. c Ange några kännetecken hos det s k informationssamhället. d Kunskap är någonting mer än information, påstås det i texten.
Kopa korkort 2021

var gör man högskoleprovet
stockholm vård jobb
civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik
shamara petroleum
webinarium dla nauczycieli

som – tydligt präglad av en människosyn, kunskapssyn och moral som står kostnad, att se delarna (atomistiskt) mer än helheten (holis- tiskt).

18–19). De skildrar hur det pedagogiska idealet har utvecklats från den atomistiska till den holistiska kunskapssynen. Empirisk-atomistisk kunskapsansats kontra empirisk-holistisk I en studie som utgår från en empirisk-atomistisk kunskapsansats är det vanligt att man efter val av datainsamlingsteknik och analysmetod på förhand har bestämt vilka tänkbara slutsatser studien kan leda till. experiment.


Mcdonald lunch menu time
köpa begagnad izettle

av E jämförande analys av Lpo94 — Freinetrörelsen samt Bifrost formulerar sig om barnsyn, kunskapssyn och lärande samt tematiskt arbete dels Synen på lärande är atomistisk och helheten är 

Den har en holistisk hellre än atomistisk kunskapssyn, och fokuserar hellre det som är uppenbart än det som är obskyrt. Den fokuserar människans existens som . Former för genomförande av kunskapsprov. Nu säger proggarna att detta sätt att se på det hela bidrar till atomistisk kunskapssyn, som bara främjar faktainlärning.